LOVKRAV

INSTA DS/EN 15635 samt DS251-253

Skal man som virksomhed have udført lovpligtig reoleftersyn? Svar: JA.

Mange alvorlige ulykker skyldes manglende lovpligtig reolkontrol, af virksomhedens inventar.-

For at opnå den optimale sikkerhed for en bedre trivsel og produktivitet, er det vigtigt at virksomhedens reoler er i en forsvarlig stand.

Hos DRI benytter vi kun autoriseret og sagkyndige reolinspektører, så lagerets sikkerhed altid er fuldt ud opdateret, og på forkant med de sikkerhedsmæssige lovkrav, som arbejdstilsynet ser påkrævet.
DRI’s kunder oplever derfor at lagerets sikkerhed øges, samtidig med at der kommer en økonomisk besparelse for virksomheden i fremtiden, da vi har fokus på at reparerer skaderne, fremfor at udskifte med nye materialer.

De lovpligtige reoleftersyn omhandler § 1109 fra Arbejdstilsynet, som påhviler brugere, at få gennemgået inventaret min. 1 gange årligt. – Eftersynet skal udføres af en sagkyndig og derefter føres til protokols og vedlægges firmaets APV.

Dansk Reolinspektion, følger reglerne for sikkerhed på de danske lagre ifølge DS/EN 15635 samt DS251-253.

Dansk Reolinspektion er medlem af branche organisationen BOSS, som overholder reglerne indenfor sikkerhed og service på de danske lagre, i henhold til de danske normer DS/EN 15635 samt DS251-253.

Nyheder fra arbejdstilsynet:

https://www.amid.dk/
https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/ulykkesbarometer/

De lovpligtige reoleftersyn omhandler § 1109 fra Arbejdstilsynet, som påhviler brugere, at få gennemgået inventaret min. 1 gange årligt. – Eftersynet skal udføres af en sagkyndig og derefter føres til protokols og vedlægges firmaets APV.

Dansk Reolinspektion, følger reglerne for sikkerhed på de danske lagre ifølge DS/EN 15635 samt DS251-253.

Reglerne omhandler følgende:

  • Alle udsatte gavle, skal forsynes med stigebensbeskyttere eller heldækkende truckværn højde 400 mm.
  • Pallereoler skal som udgangspunkt altid fastgøres i gulvet med ankerbolte.
  • Står reolerne som enkeltreoler, skal disse altid boltes fast, uanset højden.
  • Vær altid opmærksom på, at sikkerhedssplitten sidder korrekt i bjælken.
  • Dobbeltreoler skal altid forsynes med distancestykker 200-400 mm.
  • Enkeltreoler bør altid sikres med rygkryds ved tungere belastninger.
  • Belastningsangivelser skal altid være synlige, enten på gavlen af reolen, eller på bærebjælkerne.
  • Reolerne skal forsynes med rygnet, hvis de vender ud mod arbejdspladser.
  • Gennemkørsler skal forsynes med sikringsindlæg, således at dette er sikret mod nedfald.
  • Nødudgange skal altid holdes frie.

Kategori systemet i henhold til DS/EN 15635 norm gældende for det danske marked og vurderes som følgende:

RØD (K3) alvorlige skader der straks bør udbedres!

Rød kategori er en betegnelse for yderst alvorlige/eller kritiske skader i reolsystemet.
Reolen bør oftest og/efter aftale med den sagkyndige, tømmes i den del af reolen som er beskadiget, for at undgå risikoen for en sammenstyrtning i reolsystemet. De beskadigede dele skal enten udbedres eller skiftes, før reolen igen kan tages normalt i brug.

ORANGE (K2) skader som bør udbedres snarest muligt

Orange kategori beskriver skader som kan udvikle sig til K3 skader, hvis ikke den beskadiget reoldel bliver udbedret eller evt. skiftet snarest muligt.
Man bør ofte forsikre sig om, at alle lokationer som er involveret i skaden, ikke bliver påfyldt med paller før reparationen er udført og dette vil fremgå I rapporten eller advisering fra reolinspektøren hvis dette er tilfældet.

GRØN (K1) reolen kontrolleres ved næste screening og ingen udbedring

Grøn kategori beskriver en mindre skade eller en kosmetisk skade uden betydning, dog bliver den registreret og kontrolleres af den sagkyndige ved næste inspektion.
Der kan dog i visse tilfælde være en anbefaling til at få rettet skaden, men ikke et krav og dette vil så fremgå i rapporten som en anbefaling.

RØD (M3) vigtige mangler i reolsystemet!

Rød M3 kategori dækker vigtige sikkerheds mangler på reolerne, f.eks. sikringsindlæg i gennemkørsler, rygnet eller pallestop mod nedfald på pallereoler der er opstillet som fritstående enkeltreoler, samt stigebensbeskyttere eller truckværn på endegavle og i gennemkørselsfag.

BLÅ (M3) mangler til reolsystemet lovkrav/anbefales

Blå M3 kategori dækker manglende korrekte belastningslabels signalgule til bærebjælker på pallereoler, sammen med belastningslabels for hyldereoler.
Det anbefales, at belastningsangivelser sidder synligt på bærebjælkerne f.eks. 3X1000 kg og/eller evt. i A4 format på gavlene.
Det er vigtigt at disse belastningsangivelser, er synlige for truckførere. – Vore Reolinspektører er gerne behjælpelig med opsætning af korrekte angivelser.
Der opsættes typisk 1 stk belastningslabels pr. Fag I synlig bjælkehøjde.
På hyldereoler opsættes min. 1 stk belastningslabels pr. Sektion – I forbindelse med flere reoler på samme lokalitet, kan der opsættes A4 belastningsskilte skilte på gavlene.
Manglende sikringssplitter der skal holde bærebjælkerne på plads, indgår ligeledes I denne kategori som en vigtig mangel.
Øvrige mangler er ankerbolte, anbefaling af truckværn eller stigebensbeskyttere, udover lovkravene, i henhold til DS/EN 15635 – Arbejdstilsynets regulativer samt Dansk Standard DS 251/252.

KOMPLET SIKKERHEDSEFTERSYN FRA KR. 1.425 ,-